«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών» : ΠΡΟΣΟΧΗ : ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 20.05.2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ. PDF Print E-mail

 

 

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, πέντε (5) εξωτερικών συνεργατών» στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και  εξωστρέφειας επιχειρήσεων»

 

 

Αρχείο Πρόσκλησης

Παράρτημα Β1

Παράρτημα Β2

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 37 guests online