Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ_ΔΜ

 

 

(Τελευταία ενημέρωση  05/03/2017)

 

 

Το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2007-2013 αποτελεί υποσύνολο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Μακεδονία – Θράκη 2007-2013».

Σύμφωνα με την 4η αναθεώρηση (Σεπ 2015) του ΕΠ "Μακεδονία – Θράκη"  η συνολική Δημόσια Δαπάνη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ανέρχεται σε 421 εκ. €.

Το συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης που έχει εκχωρηθεί στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΑ/ΠΔΜ) ανέρχεται σε 224,5 εκ. €, ενώ το υπόλοιπο ποσό έχει εκχωρηθεί σε άλλους φορείς, με τους οποίους επιμερίζεται και η ευθύνη διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος.

ð Στο κλείσιμο του προγράμματος συμμετέχουν 215 πράξεις με αρχικό προϋπολογισμό ένταξης (συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) 436,7 εκ. € (194,5% της Εκχ.).

ð Οι νομικές δεσμεύσεις σε συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανέρχονται σε 281,5 εκ. € (125,4% της Εκχώρησης).

ð Οι πληρωμές (μετά την αφαίρεση των διορθώσεων και εξαιρέσεων) σε συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη ανέρχονται σε 275,5 εκ. € (122,7% της Εκχώρησης).

Στους πίνακες και στα διαγράμματα δίνεται η εικόνα κλεισίματος του προγράμματος.

 

Πίνακες

1. Πίνακας Πορείας Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματική Προτεραιότητα – Κλείσιμο Προγράμματος

2. Πίνακας Ενταγμένων Έργων ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματική Προτεραιότητα – Κλείσιμο Προγράμματος

3. Πίνακας Πορείας Υλοποίησης ανά Τομέα Ανάπτυξης – Κλείσιμο Προγράμματος


Διαγράμματα

1. Διάγραμμα Συνολικής Πορείας Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας – Κλείσιμο Προγράμματος

2. Διαγράμματα Πορείας Υλοποίησης ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας ανά Τομέα Ανάπτυξης – Κλείσιμο Προγράμματος

 

 

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 15 guests online