1η Επιτροπή Παρακολούθησης Print E-mail

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020


 

Πρόσκληση στην 1η Επιτροπή Παρακολούθησης


 

 

 

Την Τρίτη 23/06/2015 στην Πτολεμαίδα (συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου ΙΩΑΝΝΟΥ Resort) θα πραγματοποιηθεί η 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020.

 

Υλικό για την Επιτροπή (όλα τα αρχεία)

 

1.Πρόσκληση και Ημερήσια Διάταξη 1ης ΕπΠα (pdf)

 

2.Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf)

 

3.Εσωτερικος Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf)

 

4. Απόφαση Έγκρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

 

5.Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (pdf)

 

6.Εξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

 

7.Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής Πράξεων Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

 

8. Στρατηγική Επικοινωνίας Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 

0. Αποφάσεις_Συμπεράσματα 1ης ΕπΠα

1. Κατάλογος Συμμετεχόντων Μελών 1ης ΕπΠα

2. Κανονισμός Λειτουργίας ΕπΠα ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

3. Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020

4. Μεθοδολογία - Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

5. Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

6. Δήλωση των Εκπροσώπων ΕΕ

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 1ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

 

1. Συνοπτική Παρουσίαση ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Χ. Κιουρτσίδης - Προιστάμενος ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ)

2. Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Χ. Κιουρτσίδης - Προιστάμενος ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ)

3. Εξειδίκευση Εφαρμογής-Προγραμματισμός ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Η. Μουρατίδης - Προιστάμενος Μονάδας Α1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)

4. Μεθοδολογία - Κριτήρια Αξιολόγησης (Ι. Παπαϊωάννου - Προιστάμενος Μονάδας Α2 ΕΥΔΕΠ ΠΔΜ)

5. Παρουσίαση Εγκυκλίου Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (Μ. Κωνσταντοπούλου - Στέλεχος ΕΑΣ)

6. Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Η. Μουρατίδης- Προιστάμενος Μονάδας Α1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)

7. Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (Η. Μουρατίδης- Προιστάμενος Μονάδας Α1 ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ)

8. Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου ΕΠ 2014-2020 (Α. Ρωμανού - Στέλεχος ΕΥΘΥ- ΕΑΣ)

9. Πρόοδος Αιρεσιμοτήτων (Μ. Κωνσταντοπούλου - Στέλεχος ΕΑΣ)

10. Ανάπτυξη Ενιαίου Συστήματος Δεικτών (Δ. Ιακωβίδης - Προιστάμενος ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ)

11. Παρουσίαση Σχεδίου Αξιολόγησης (Δ. Ιακωβίδης -  Προιστάμενος ΕΥΣΣΑ/ΕΑΣ)

12. Βασικές Αρχές Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (E. Καχριμανίδου - Στέλεχος ΟΠΣ/ΕΑΣ)