Οργανόγραμμα PDF Print E-mail

 

 

Αποτελεσματικότητα και Κανονικότητα της Διαχείρισης και Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Κασαπίδης Γεώργιος


Συνολική ευθύνη αποτελεσματικής λειτουργίας

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Κιουρτσίδης Μπάμπης

 

- Εκπλήρωση σκοπού ΕΥΔΕΠ
- Οργάνωση της εύρυθμης λειτουργίας, Συντονισμός Μονάδων ΕΥΔΕΠ
- Προγραμματισμός - Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων Μονάδων ΕΥΔΕΠ
- Ενημέρωση Μονάδων ΕΥΔΕΠ
- Συμμετοχή στην ΕΥΔΕΠ
- Εκτέλεση αποφάσεων ΕΥΔΕΠ και Γεν. Γραμ. Περιφέρειας
- Ενημέρωση Περιφερειάρχη Περιφέρειας
- Επαφή - συνεργασία με ΕΥΔΕΠ/ΚΠΣ, Υπουργ., Υπηρεσίες Περιφέρειας

 

 

 

ΜΟΝΑΔΑ

(Α1)- (Α2)

ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ (Β1)

ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚ/ΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ(Β2)

ΕΛΕΓΧΩΝ


ΜΟΝΑΔΑ (Γ)

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

 

Προϊστάμενος Μονάδας Α1'    
Προϊστάμενος Μονάδας Β1' Προϊστάμενος Μονάδας Β2' Προϊστάμενος Μονάδας Γ'   
Μουρατίδης Ηλίας  ΠΕ
Καραντίνος Χρήστος ΠΕ
Παπαδόπουλος Ιωάννης ΠΕ Κοκκινίδης Παναγιώτης ΠΕ

Στελέχη Μονάδας Α1' Στελέχη Μονάδας Β1' Στελέχη Μονάδας Β2' Στελέχη Μονάδας Γ'
Γκούτζιος Βασίλειος ΠΕ
Αυγουστινάκη Βιργινία ΠΕ Κούτλου Λουίζα ΔΕ
Σιόγκας Θεόδωρος ΠΕ Ευσταθιάδης Αναστάσιος ΠΕ Διαμαντίδης Θεολόγος ΠΕ Λυπηρίδης Σωκράτης ΔΕ
Αυγουστινάκη Βιργινία ΠΕ Ιωαννίδου Αναστασία ΠΕ Αγνάντου Βάια ΠΕ Σαμαράς Ηλίας ΤΕ
Κωσταρέλλα Ιωάννα ΠΕ Τσιαίρη Κατερίνα ΠΕ Γεωργιάδης Γεώργιος ΠΕ Φιλιππόπουλος Ανδρέας ΠΕ
Μόσχος Δημήτριος ΠΕ Πασπάτη Σωτηρία ΠΕ Καρατζόπουλος Δημήτρης ΠΕ
Προϊστάμενος Μονάδας Α2' Πογαρίδης Γιώργος ΠΕ Μαχαιρίδης Κλήμης ΠΕ Ιωαννίδου Ευτυχία ΠΕ
Ταραλίδου Δήμητρα ΠΕ

Παπαϊωάννου Ιωάννης ΠΕ Τσιφτσής Σπυρίδων ΠΕ
Στελέχη Μονάδας Α2'

Γκούβας Ιωάννης ΠΕ


Ζαγορίτου Φώτω ΠΕ
Ζαχαριάδου Βούλα ΠΕ
Πέκου Μαρία ΠΕ
Μουρατίδης Στάθης ΤΕ

 

 

Οριζόντια Δράση Κάθετη Δράση, Οριζόντια Θεματική Οριζόντια Δράση Οριζόντια Δράση
Επίπεδο Προγράμματος Επίπεδο Άξονα, Μέτρου Επίπεδο Προγράμματος Επίπεδο Προγράμματος
Παρακολούθηση ΠΕΠ, Αναθεωρήσεις Χειρισμός Αξόνων-Μέτρων-Τομέων Έλεγχος στην προετοιμασία έργων Διαχείριση Τεχνικής Βοήθειας
Συμπλήρωμα Προγρ/σμού Συλλογή, Ελεγχος Καταχώρηση Έλεγχος στην υλοποίηση έργων Λογιστήριο, Πληρωμές Μετακ
Αποθεματικό Επίδοσης στοιχείων ΟΠΣ (ΤΔΕ,ΜΔΔ,ΤΔΠ) Έλεγχος στην ολοκλήρωση έργων Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Δείκτες Παρακολούθησης Παρακολούθηση Φυσικού και Ελεγχος Μελετών,Διαγων,Συμβάσεων Διαχείριση εξοπλισμού,εγκατ/σεωνν
Διαχείριση χρηματικών ροών Οικονομικού αντικειμένου έργων Σύνταξη εκθέσεων ελέγχων, Προμήθειες, Αναθέσεις Μελετών
Εκθέσεις Εκτέλεσης (ετήσιες, τελική) Διαχείριση χρηματικών ροών Πράξεων Καταχώρηση στοιχείων ΟΠΣ Νομική Υποστήριξη ΕΔΑ/ΠΕΠ
Αξιολόγηση ΠΕΠ Ενημέρωση - Στήριξη ΤελΔικ Διορθωτικές Ενέργειες,Συμμόρφωση Γραφείο Ενημέρωσης ΤελΔικ
Πληροφόρηση-Δημοσιότητα Τήρηση Αρχείων (Φάκελοι Έργων, κα) Εσωτερικός έλεγχος ΕΔΑ/ΠΕΠ Οργάνωση-Λει/γία γραφείου ΟΠΣ
Συνεργασία με ΕΔΑ/ΚΠΣ, Επ (flat files) Ενημέρωση ΕΔΑ/ΚΠΣ, ΑΠ/ΚΠΣ, Επ Διαχείριση Web Site ΔΑ/ΠΕΠ
Τεκμηρίωση συνεδριάσεων ΕΠ/ΠΕΠ Τήρηση Αρχείων Διοργάνωση συνεδριάσεων
Συντονισμός με τομεακά ΕΠ ΕΠ/ΠΕΠ
Στήριξη Οργάνωσης ΕΔΑ/ΠΕΠ Διοργάνωση ημερίδων
Τήρηση Αρχείων Διαχείριση Οργάνωσης ΕΔΑ/ΠΕΠ
Προκηρύξεις Μέτρων ΠΕΠ (Διακίνηση εγγράφων, γραμ. στήριξη,.. )
Αξιολόγηση - Επιλογή Πράξεων Αναπαραγωγή τευχών - σχεδίων
Διαχείριση βιβλιοθήκης
Αξιοποίηση Ενεργ Στήριξης ΜΟΔ
Τήρηση Αρχείων

 

Υπεύθυνος ΟΠΣ και Ηλεκτρονικής Υποβολής : Σαμαράς Ηλίας ΤΕ
Υπεύθυνος SERVER - ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : Σαμαράς Ηλίας ΤΕ
Υπεύθυνος Δημοσιότητας : Κωσταρέλλα Ιωάννα