Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας PDF Print E-mail

 

 

Hλεκτρονικό αρχείο «Erotimatologio DLA.xls