Γραπτή Διαδικασόα PDF Print E-mail

 

 

Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020

με τη Γραπτή Διαδικασία

 

Ημ/νία Απόφασης

Θέμα

Αρχεία

19-02-2016

Έγκριση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής πράξεων της Δράσης 06.1.1.02 «Δράσεις βελτίωσης διαχείρισης των υδατικών πόρων σύμφωνα με το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής της Περιφέρειας» του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Απόφαση

Συνημμένα

19-04-2016

Έγκριση της εξειδίκευσης και των κριτηρίων επιλογής πράξεων των Δράσεων:

10.3.1.02 «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας και Προστασίας»,

12.1.1.02 «Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος» και

13.1.1.02 «Δράσεις αξιολόγησης και εκπόνησης μελετών προετοιμασίας δράσεων του Προγράμματος (ΕΚΤ)» του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Απόφαση

Συνημμένα

30-05-2016

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης έτους 2015 του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

Απόφαση

15-07-2016

Έγκριση της εξειδίκευσης των πράξεων εναρμόνισης οικογενειακής ζωής και επαγγελματικού βίου (Β' Κύκλος 2016-2017) των Δράσεων:

10.1.1.02 «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που βιώνουν ή κινδυνεύουν από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό με στόχο την ένταξή τους ή την παραμονή τους στην αγορά εργασίας»,

10.2.1.01 «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία»

Απόφαση

Συνημμένα