2η Συνεδρίαση Επιτροπή Παρακολούθησης ( 24/10/2016 ) PDF Print E-mail

 

 

 

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020


2η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης


 

Φλώρινα, Δευτέρα 24/10/2016

Ξενοδοχείο Βέλτση (6ο km Φλώρινας – Πρεσπών)


 

Υλικό για την Επιτροπή Παρακολούθησης

(όλα τα αρχεία)

1. Πρόσκληση (pdf)

2. Ημερήσια Διάταξη (pdf)

3. Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf)

4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης (pdf)

5. Πορεία Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (pdf)

6. Eξειδίκευση Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (2η έκδοση) (pdf)

7. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (pdf)

8. Πορεία της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) (pdf)

9. Πορεία Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (pdf)

10. Πρόοδος Αιρεσιμοτήτων (pdf )

11. Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 (pdf)

12. Πορεία Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας (pdf)

Αποφάσεις – Συμπεράσματα

1. Αποφάσεις - Συμπεράσματα 2ης ΕπΠα

2. Κατάλογος Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα ψήφου

3. Κατάλογος Συμμετεχόντων Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης χωρίς δικαίωμα ψήφου

4. Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 (2η Έκδοση)

5. Κριτήρια Αξιολόγησης Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

6. Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

7. Πορεία Ενεργειών κατά της απάτης στα Συγχρηματοδοτούμενα Έργα


Παρουσιάσεις  2ης ΕπΠα


1. Πορεία Υλοποίησης ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

2. Εξειδίκευση ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

3. Πορεία Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

4. Πορεία Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΓΓΕΤ)

5. Πορεία εφαρμογής Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

6. Πρόοδος Αιρεσιμοτήτων (ΕΥΣΣΑ)

7. Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΥΣΕ)

8. Σχέδιο Αξιολόγησης  ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

9. Πορεία υλοποίησης στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία (ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ)

 

 

Γραφείο  Τύπου

 

Δελτίο - Φωτογραφίες

 

 

 


9. Πορεία Εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης (pdf)9