3η Συνεδρίαση Επιτροπή Παρακολούθησης ( 29/11/2017 ) PDF Print E-mail

 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020


3η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

 

 

Καστοριά , Τετάρτη 29/11/2017

Ξενοδοχείο Calma (3ο km Καστοριά – Βίτσι)


 

Υλικό για την Επιτροπή Παρακολούθησης

(όλα τα αρχεία)

1. Πρόσκληση (pdf)

2. Ημερήσια Διάταξη (pdf)

3. Δήλωση Συμμετοχής (pdf)

4. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων

5. Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

6. Έγγραφο Εξειδίκευσης ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020 (3η έκδοση)

7. Έκθεση Προόδου Εκπλήρωσης των εκ των προτέρων Αιρεσιμοτήτων-ΕΥΣΣΑ

8. Εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex ante assessment) χρηματοδοτικών εργαλείων-ΕΥΚΕ

 

Αποφάσεις – Συμπεράσματα

 

1. Αποφάσεις – Συμπεράσματα 3ης ΕπΠα

2.  Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής ΕΠ-ΠΔΜ 2014-2020 (3η Έκδοση)

3. Κριτήρια Επιλογής Πράξεων ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020