ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 57 / Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών PDF Print E-mail

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτική Μακεδονία»
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας»
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών»


 

Αρχείο Πρόσκλησης

1η Τροποποίηση της πρόσκλησης 57 για την υποβολή προτάσεων στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών»

 

2η Τροποποίηση της πρόσκλησης 57 για την υποβολή προτάσεων στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών»

 

Η 2η τροποποίηση αφορά α) Παράταση έως 09/07/2018, β) προσθήκη Δυνητικών Δικαιούχων και γ) τροποποίηση επιλεξ. δαπανών

 

ΕΣΠΑ 2007-2013 (RSS)

Please make the Cache directory writable.

Who's Online

We have 27 guests online