Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση - ΟΧΕ Print

 

 

  1. Σχέδιο ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας – Υφιστάμενη Κατάσταση
  2. Σχέδιο ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας – Παράρτημα
  3. Σχέδιο ΟΧΕ αξιοποίησης λιμνών Δυτικής Μακεδονίας – Σχέδιο Στρατηγικής
  4. Ερωτηματολόγιο – έντυπο πρότασης
  5. Δελτίο Δράσης /  Έργου