Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2020

Image

339.985.142€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

253.808.458€


211 Ενταγμένες Πράξεις

77,0%

Image

144.366.918€


Συμβάσεις

42.5%

Image

77.398.636€


Πληρωμές

22.8%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image