Image
Image
Image
Image
Image
Image
Όλα τα Νέα
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 30/06/2022

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

564.583.371€


3660 Ενταγμένες Πράξεις

191,7%

Image

295.728.025€


Συμβάσεις

100,4%

Image

169.784.119€


Πληρωμές

57,7%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image