Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2021

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

395.432.853€


2050 Ενταγμένες Πράξεις

134,3%

Image

222.705.900€


Συμβάσεις

75.6%

Image

101.538.612€


Πληρωμές

34.5%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image