Image
Image
Image
Image
Image
Image
Όλα τα Νέα
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Τελευταία Ενημέρωση: 30/04/2022

Image

294.446.136€


Συνολικός Προϋπολογισμός

Image

536.090.996€


3555 Ενταγμένες Πράξεις

182,1%

Image

283.868.786€


Συμβάσεις

96,4%

Image

165.896.212€


Πληρωμές

56,3%

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image