Εκχωρήσεις ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, κατά την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) προσδιορίζει:

  • τις δράσεις του ΕΠ για τις οποίες αναθέτει τη διαχείριση σε Ενδιάμεσους Φορείς
  • το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης που διαθέτει για την υλοποίηση των δράσεων
  • τις αρμοδιότητες που εκχωρεί

Τα στοιχεία των εκχωρήσεων του ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

 

Α. Συμμετοχή των Ενδιάμεσων Φορέων (ΕΦ) στην Επιλογή των Πράξεων

Α/Α

Ημ/νία Απόφασης

Εκχώρηση

Ενδιάμεσος Φορέας

Απόφαση

1

 27/03/2018

Αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων του ΕΣΣΒΑΑ με τίτλο "ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ … ΚΑΛΥΤΕΡΑ"

 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

pdf 30

2

 27/03/2018

Αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων του ΕΣΣΒΑΑ με τίτλο  "ΦΛΩΡΙΝΑ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

pdf 30

3

 27/03/2018

Αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων του ΕΣΣΒΑΑ με τίτλο  "ΓΡΕΒΕΝΑ 2020"

 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

pdf 30

4

 27/03/2018

Αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων του ΕΣΣΒΑΑ με τίτλο  "Η ΠΟΛΗ ΚΙΝΕΙΤΑΙ… ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ"

 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

pdf 30

5

 27/03/2018

Αξιολόγηση και επιλογή των Πράξεων του ΕΣΣΒΑΑ με τίτλο  "ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑ ΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΣ"

 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

pdf 30

 

Β. Πλήρης Διαχείριση των Εκχωρήσεων από τους Ενδιάμεσους Φορείς

Α/Α

Ημ/νία Απόφασης

Εκχώρηση

Ενδιάμεσος Φορέας

Απόφαση

1

07/12/2017

Διαχείριση δράσης του ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΙ» (ΤΕΠΙΧ_ΙΙ_ΠΔΜ)

 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

pdf 30

2

 18/12/2018

Διαχείριση δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)

 ΕΦΕΠΑΕ

pdf 30

3

 19/04/2019

Διαχείριση δράσης Συμμετοχής του ΕΠ ΠΔΜ 2014 - 2020 στο πρόγραμμα ενίσχυσης της ίδρυσης και λειτουργίας μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2014 – 2020

 ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

pdf 30

 

 

 

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο