Κατάλογος Προκηρύξεων / Διαγωνισμών

Α/Α Τίτλος Λήξη Αρχεία
 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Τμήματος Τουρισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την προετοιμασία και υλοποίηση δράσεων τουριστικής ανάπτυξης».   12/11/2019 pdf 30
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης της Δ/νσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας για την εφαρμογή των δράσεων βελτίωσης της διαχείρισης των υδατικών πόρων της Δυτικής Μακεδονίας»   12/11/2019 pdf 30 
3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ»

  pdf 30 
 4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΈΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

  pdf 30 

 

 

 


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο