Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 προβλέπει τη χρηματοδότηση Στρατηγικής ΟΧΕ για λοιπές χωρικές περιοχές εκτός ΒΑΑ.

Με πρωτοβουλία του σχεδιασμού από την Περιφέρεια επιλέγεται η εφαρμογή, της ΟΧΕ στις περιοχές των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, που εξασφαλίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση, με στοιχεία «Έξυπνης Εξειδίκευσης» και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας

  1. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΟΧΕ Αξιοποίησης των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
  2. Απόφαση ΕπΠα
  3. Περιοχή Παρέμβασης
  4. Χάρτης Περιοχής Παρέμβασης

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο