5000493 - Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού

Κωδικός (MIS): 5000493
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-06-2016
Προϋπολογισμός: 587.842,98
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.1 - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτ
Ειδικός Στόχος: 06.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας
Δράση: 06.1.2.01 - Αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων οικισμού Κορησού
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Περιβάλλον-Διαχείριση Λυμάτων
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)

pdf Τροποποίηση Πράξης (1) (.pdf)

pdfΤροποποίηση Πράξης (2) (.pdf)