Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5002978 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας/ Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ) " Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης"

Κωδικός (MIS): 5002978
Δικαιούχος: ΚΕΚ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 23-01-2017
Προϋπολογισμός: 633.600,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.2 - Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες
Δράση: 10.3.2.01 - Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας Προστασίας Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία ΚΔΗΦΑμεΑ Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Κοινωνική Φροντίδα-ΚΔΗΦ/ΑΜΕΑ
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)