5010163 - Δράσεις προετοιμασίας, εφαρμογής, παρακολούθησης, επιθεώρησης (ΕΚΤ)

Κωδικός (MIS): 5010163
Δικαιούχος: Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-11-2017
Προϋπολογισμός: 112.417,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 13 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 13.1 - Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Ειδικός Στόχος: 13.1.1 - Ενίσχυση της αποτελεσματικής διαχείρισης και εφαρμογής του προγράμματος (ΕΚΤ)
Δράση: 13.1.1.01 - Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής παρακολούθησης επιθεώρησης ΕΚΤ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)