5030697 - "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου A.T.-T.A.-T.T. και Τ.Δ.Μ. Εορδαίας Κοζάνης" προϋπολογισμού μελέτης 450.000,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)"

Κωδικός (MIS): 5030697
Δικαιούχος: ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 15-02-2019
Προϋπολογισμός: 449.999,99
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 04.1 - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός Στόχος: 04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα
Δράση: 04.1.1.02 - Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ATTATT και ΤΔΜ Εορδαίας Κοζάνης προϋπολογισμού μελέτης 45000000 με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Ενεργειακή Αναβάθμιση
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)