5033243 - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατ΄οίκον μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Κοζάνης-Γρεβενών της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών - ΕΨΥΚΑ

Κωδικός (MIS): 5033243
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ημερομηνία Ένταξης: 05-04-2019
Προϋπολογισμός: 207.250,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράση: 10.3.1.01 - Ανάπτυξη Υπηρεσιών Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας και υπηρεσιών νοσηλείας κατοίκον μέσω της ενίσχυσης της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΚοζάνηςΓρεβενών της Εταιρίας Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών ΕΨΥΚΑ
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: Υπηρεσίες Υγείας-Ψυχική Υγεία
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)