Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5035364 - Στερέωση και Αποκατάσταση του Δυτικού Πύργου στο Κάστρο Σερβίων

Κωδικός (MIS): 5035364
Δικαιούχος: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 17-01-2020
Προϋπολογισμός: 1.400.000
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: .
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

 

Σχετικά Αρχεία

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)