5050679 - Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Αργους Ορεστικού με Νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον ΑΚ Αργους Ορεστικού

Κωδικός (MIS): 5050679
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-07-2020
Προϋπολογισμός: 3.527.400
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 07.2 - νίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων
Ειδικός Στόχος: 07.2.1 - Βελτίωση της ποιότητας των ενδοπεριφερειακών μετακινήσεων μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων και περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
Δράση: 07.2.1.01 - Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
ΟΧΕ / ΒΑΑ: ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

  

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)