5051066 - Δράσεις Ενίσχυσης Εξοικονομώ κατ' οίκον στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κωδικός (MIS): 5051066
Δικαιούχος: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Ημερομηνία Ένταξης: 13-03-2020
Προϋπολογισμός: 14.000.000
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 04 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 04.1 - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές,
Ειδικός Στόχος: 04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα
Δράση: 04.1.1.04 - Δράσεις ενίσχυσης "Εξοικονομώ κατ' οίκον"
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

Σχετικά Αρχεία

  

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)