5067656 - Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'βάθμιας υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Κωδικός (MIS): 5067656
Δικαιούχος: 3η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 31-07-2020
Προϋπολογισμός: 1.197.400
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 09 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 09.1 - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωσης των ανισοτήτων όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της π
Ειδικός Στόχος: 09.1.1 - Βελτίωση - ολοκλήρωση υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας υγείας και πρόνοιας
Δράση: 09.1.1.01 - Δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών (Α'θμιας και Β'θμιας) υγείας
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Περιφερειακής Εμβέλειας

 

Σχετικά Αρχεία

  

pdf Αρχείο Απόφασης (.pdf)