Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5092997 - «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στα Γρεβενά»

Κωδικός (MIS): 5092997
Δικαιούχος: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-12-2021
Προϋπολογισμός: 913.622,96
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: .
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Γρεβενών

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)