Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5093171 - «Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού»

Κωδικός (MIS): 5093171
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-12-2021
Προϋπολογισμός: 354.820,54
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: .
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)