Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5109484 - «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Κωδικός (MIS): 5109484
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-12-2021
Προϋπολογισμός: 103.000,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: .
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)