Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5109496 - «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ»

Κωδικός (MIS): 5109496
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Ημερομηνία Ένταξης: 14-12-2021
Προϋπολογισμός: 227.500,00
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: .
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: Καστοριάς

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)