Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

5132797 - «Μελέτες του τμήματος Αμμοχώρι-Κόμβος Φλώρινας του κάθετου άξονα "Νίκη -Φλώρινα- Κοζάνη- όρια νομών Κοζάνης/ Λάρισας»

Κωδικός (MIS): 5132797
Δικαιούχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία Ένταξης: 27-01-2022
Προϋπολογισμός: 1.082.686,20
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: .
Ειδικός Στόχος: .
Δράση: .
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Περιφερειακή Ενότητα: -- επιλέξτε ---

Σχετικά Αρχεία

pdfΑρχείο Απόφασης (.pdf)