Κωδικός (MIS)

Δικαιούχος

ΟΧΕ / ΒΑΑ

Λέξεις-Κλειδί

Περιφερειακή Ενότητα

Κωδικός - Τίτλος Ημ/νία Ένταξης Προϋπολογισμός
16-06-2016 790.736,25
16-06-2016 832.783,02
16-06-2016 607.842,98
03-06-2016 880.000,00
03-06-2016 700.000,00
27-04-2016 822.792,89
08-04-2016 3.051.866,24
28-03-2016 837.753,00
01-01-2016 27.500.279,73
11-09-2015 2.847.566,57
11-09-2015 158.863,50