101 - «Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρίες»

Κωδικός Πρόσκλησης: 101
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 9.3 - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
Ειδικός Στόχος: 10.2.2 - - Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες
Δράση: 10.2.2.02 - Καταπολέμηση των διακρίσεων και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Αναπηρίες
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ)
Ημερομηνία Έναρξης: 03-02-2021
Ημερομηνία Λήξης: 23-04-2021
Προϋπολογισμός: 400.000,00
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Πρόσκλησης (.rar)

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)