118 - Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου

Κωδικός Πρόσκλησης: 118
Έκδοση: 2
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 07 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 07e - Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
Ειδικός Στόχος: 07.3.1 - Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο με τη διείσδυση του φυσικού αερίου
Δράση: 07.3.1.01 - Ανάπτυξη συστημάτων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ημερομηνία Έναρξης: 10-06-2020
Ημερομηνία Λήξης: 25-09-2020
Προϋπολογισμός: 13.572.500,00
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ - Η πρόσκληση τροποποιείται ως προς την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων.

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)