136 - «Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας»

Κωδικός Πρόσκλησης: 136
Έκδοση: 1
ΟΧΕ/ΒΑΑ: ΟΧΕ
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 06.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δράση: 06.2.1.01 - Έργα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών προορισμών
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  Δήμοι Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Ημερομηνία Έναρξης: 01-02-2021
Ημερομηνία Λήξης: 23-04-2021
Προϋπολογισμός: 5.000.000,00
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Πρόσκλησης (.rar)

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)