62 - Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης εντός των περιοχών ΟΧΕ Δυτικής Μακεδονίας

Κωδικός Πρόσκλησης: 62
Έκδοση: 2
ΟΧΕ/ΒΑΑ: ΟΧΕ Αξιοποίησης Λιμνών
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.2 (6c) - Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς
Ειδικός Στόχος: 06.2.1 - Ενίσχυση της προστασίας και ανάδειξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και σύνδεση με την τουριστική ανάπτυξη
Δράση: 06.2.1.02 - Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: "α) Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών(ΓΡΕΒΕΝΑ) β) Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) γ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης (ΑΙΑΝΗ) δ) Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας (ΦΛΩΡΙΝΑ) ε) Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων &Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου & Δυτικής Μακεδονίας στ) Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ζ) Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους"
Ημερομηνία Έναρξης: 13-08-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-11-2018
Προϋπολογισμός: 4.600.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: ΟΧΕ-Πολιτισμός

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)