73 - Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού Νίκη Φλώρινας Κοζάνη όρια Ν Λάρισας

Κωδικός Πρόσκλησης: 73
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 7 - Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 07.1 (7a) - Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ
Ειδικός Στόχος: 07.1.1 - Βελτίωση κάθετου άξονα Εγνατίας Οδού "Φλώρινα - Κοζάνη - όρια Νομού Λάρισας"
Δράση: 07.1.1.01 - Έργα ολοκλήρωσης καθέτων αξόνων Εγνατίας οδού Νίκη Φλώρινας Κοζάνη όρια Ν Λάρισας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
Ημερομηνία Έναρξης: 17-12-2018
Ημερομηνία Λήξης: 30-01-2019
Προϋπολογισμός: 50.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Μεταφορές

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)