Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Στις 2 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την πρότασή της για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 (ΠΔΠ) και στις 29 Μαΐου προχώρησε αντίστοιχα στην παρουσίαση της πρότασης για την Πολιτική Συνοχής και τους Κανονισμούς των Ταμείων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, εγκαινιάζοντας επισήμως την περίοδο διαπραγμάτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ευρεία και αναλυτική ενημέρωση όλων των υπουργείων, υπηρεσιών και ενδιαφερόμενων φορέων για τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ προχωρά στη δημιουργία του παρόντος κόμβου ενημέρωσης, εντός του οποίου θα αναρτώνται στο εξής όλοι οι προτεινόμενοι Κανονισμοί της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, όπως επίσης σχετικά κείμενα, αποφάσεις, συμπεράσματα και λοιπό πληροφοριακό υλικό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ: https://www.espa.gr/el/Pages/Sxediasmos21-27.aspx 

 

Ημ/νία

Τίτλος

Αρχεία

Κατηγορία

20/11/2018

Ενημερωτική συνάντηση για την προετοιμασία της πρότασης της Περιφέρειας για την ωρίμανση έργων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 στις 28/11/2018 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου

1. Πρόσκληση

2. Αίτηση Πρότασης με Τεχνικό Δελτίο

Ημερίδες

15/10/2018

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προετοιμασία και ωρίμανση έργων για υλοποίηση/συγχρηματοδότηση στην προγραμματική περίοδο 2021-2027

1. Πρόσκληση

Έγγραφα

10/06/2019

1η Εγκύκλιος Σχεδιασμού ΕΣΠΑ 2021-2027

1. Εγκύκλιος

Εγκύκλιοι

30/12/2019 Πρόταση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του Εταιρικού Συμφώνου Ανάπτυξης 2021-2027 1. Πρόταση Έγγραφα

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο