Επιτροπή Παρακολούθησης 21-27

       Επιτροπή Παρακολούθησης Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2021-2027

  1. Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης Π-ΔΜ 2021-2027 ΦΕΚ (pdf, 788 ΚΒ)
  2. 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (22/11/2022)

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο