Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020 00:16

Ένταξη έργου για την προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας "Ελένη Θ. Δημητρίου", προϋπολογισμού 1,8 εκ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την Ένταξη έργου για την προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας "Ελένη Θ. Δημητρίου", συνολικού προϋπολογισμού 1.826.000 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Το έργο αφορά στην προμήθεια απαραίτητου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, με σκοπό την αναβάθμιση της ικανότητας του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διάγνωσης, πρόληψης, παρακολούθησης, θεραπείας και ανακούφισης των κατοίκων και επισκεπτών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Περιλαμβάνει εξοπλισμό, όπως χειρουργικές τράπεζες, αναισθησιολογικά συγκροτήματα, υπερηχοτομογράφους, υπερηχογράφους, θερμοκοιτίδες, θάλαμο συντήρησης αιμοπεταλίων, μαστογράφο, οπτικής τομογραφίας, . Κλίβανοι ταχείας αποστείρωσης κλπ.

Το έργο θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr.