Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 00:04

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση Δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19, προϋπολογισμού 5,4 εκ. ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, προϋπολογισμού 5.367.050 €, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση Δράσεων ενίσχυσης των Υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν οι ακόλουθοι φορείς:

 • 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας / Δομές και μονάδες υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ
 • Γενική Γραμματεία Υπουργείου Υγείας
 • Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών
 • Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς
 • Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο"
 • Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"
 • Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ"
 • Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας
 • Υπουργείο Υγείας/Εποπτευόμενοι φορείς ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας

Η παρούσα πρόσκληση αφορά σε δέσμη μέτρων/πράξεων που έχουν στόχο τη διασφάλιση ομοιογενούς και συνεχούς απόκρισης των Δημόσιων Δομών Υγείας μέσω της Ενίσχυσης των Μονάδων Υγείας και Φορέων του τομέα Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις αυξημένες ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID-19 και περιλαμβάνει την ενίσχυση των Δημοσίων Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, δομών και μονάδων υγείας αρμοδιότητας των Υγειονομικών Περιφερειών, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΠΠΥ, με ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, βοηθητικό, και υποστηρικτικό της λειτουργίας λοιπό ανθρώπινο δυναμικό και αποτελεί μέρος του εθνικού σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας.

Η Παρέμβαση αποσκοπεί:

 • στη λειτουργική ετοιμότητα και ανθεκτικότητα του συστήματος υγείας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω COVID-19,
 • στην άμεση λειτουργική αναδιάταξη μονάδων και κλινικών εντός των υφιστάμενων υποδομών με ευέλικτες προσαρμογές για να ενισχυθούν σημαντικά οι ειδικές κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ
 • στην διαλογή, στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση ενδεχόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19 ), καταρχήν στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας αναφοράς στην ασφαλή διακομιδή των κρουσμάτων και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας, στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας,
 • στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών με χρόνια νοσήματα ή οξεία νόσο που δεν αφορά μόνο σε λοίμωξη του αναπνευστικού, από τις υπόλοιπες δομές υγείας, πλέον των δομών αναφοράς.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 10: "Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από 13/07/2020 έως 30/09/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.