Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2020 00:06

Ένταξη έργου για την προμήθεια νέου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, προϋπολογισμού 1,3 εκ. €, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την Ένταξη έργου για την προμήθεια νέου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, συνολικού προϋπολογισμού 1.337.400 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Το έργο αφορά στην προμήθεια νέου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Γρεβενών και έρχεται να συμπληρώσει τα έργα "Προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών", προϋπολογισμού 240.150 € και "Ανακατασκευή αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών", προϋπολογισμού 425.431 €, τα οποία έχουν ενταχθεί ήδη και υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Το έργο της προμήθειας του νέου ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών, όπως και τα υπόλοιπα έργα αναβάθμισης των υποδομών και του εξοπλισμού των μονάδων υγείας, υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις σχετικές ενότητες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.