Τρίτη, 09 Ιουλίου 2019 12:50

Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης με βασικό θέμα την πρόοδο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

Η πρόοδος υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 θα βρεθεί στο επίκεντρο της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, στην Καστοριά

 

Μάθετε περισσότερα