Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020 03:00

Χρηματοδότηση 5 έργων βελτίωσης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 1εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 5 έργων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 974.482 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Τα έργα αφορούν στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε υφιστάμενα δημόσια κτίρια και κοινόχρηστους χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου για την προσβασιμότητα, προκειμένου να ενισχύσουν τα άτομα με αναπηρίες στην ανάγκη να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής.

Συγκεκριμένα, εντάχθηκαν τα έργα:

  • Δράσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑμεΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, με δικαιούχο το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς και προϋπολογισμό 203.500 ευρώ.
  • Προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών πλοήγησης ατόμων οπτικής αναπηρίας και προσανατολισμού στις εγκαταστάσεις του Δημαρχείου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης, με δικαιούχο τον Δήμο Κοζάνης και προϋπολογισμό 283.960 ευρώ.
  • Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτήρια και κοινόχρηστους χώρους Δήμου Αμυνταίου, με δικαιούχο τον Δήμο Αμυνταίου και προϋπολογισμό 255.000 ευρώ.
  • Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κτήρια του Δήμου Βοΐου, με δικαιούχο τον Δήμο Βοΐου και προϋπολογισμό 177.410 ευρώ.
  • Δράσεις Βελτίωσης Προσβασιμότητας ΑμεΑ Δήμου Καστοριάς, με δικαιούχο τον Δήμο Καστοριάς και προϋπολογισμό 54.612 ευρώ.

Τα έργα θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.