Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 11:41

Απαντήσεις επί ερωτήσεων δικαιούχων ενταγμένων έργων της πρόσκλησης 2836

 "Δράσεις συνεργασιών και δικτύωσης μεταξύ ερευνητικών φορέων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε τομείς προτεραιότητας του σχεδίου στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας"

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ