Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 11:37

ΠΑΑ 2014-2020 : «Ιδιωτικές Παρεμβάσεις» του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΦΛΩ - Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»

 Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Ιδιωτικές Παρεμβάσεις» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΦΛΩ - Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. - Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014 – 2020

 Για περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε εδώ