Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 00:20

Ένταξη νέου έργου για την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης - Μαμάτσειου, προϋπολογισμού 16,3 εκ. ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε αναδείχθηκε με τον πιο εμφαντικό τρόπο η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δοκιμάζεται σκληρά από τον COVID-19. Έργο που θα συμβάλλει τα μέγιστα σε αυτήν την προσπάθεια αποτελεί και η αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης - Μαμάτσειου, του οποίου την ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020 υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 16,3 εκ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει, τόσο τη μελέτη, όσο και την κατασκευή νέας πτέρυγας Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα στο "Μαμάτσειο" Νοσοκομείο Κοζάνης, συνολικής επιφάνειας 5.390 τετραγωνικών μέτρων. Η νέα πτέρυγα θα αποτελείται από κτίριο προσθήκης με τέσσερις στάθμες, το οποίο θα στεγάσει, εκτός από τις κλινικές του Παθολογικού και Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου, το Οδοντιατρείο, χώρους διανυκτέρευσης ιατρών, χώρο αναμονής επισκεπτών κλινικών, αίθουσα σεμιναρίων-συγκεντρώσεων-πολλαπλών χρήσεων με κυλικείο και βοηθητικούς χώρους (μαγειρεία, αποθήκες κλπ), ενώ θα διασφαλίζει την πρόσβαση οχημάτων και πεζών στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η ένταξη του έργου αυτού ανεβάζει τη συνολική ενίσχυση του τομέα Υγείας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας στο σημαντικό ποσό των 72 εκ. ευρώ, από την έναρξη του Προγράμματος το 2014, με συγχρηματοδότηση τόσο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.