Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2020 17:01

Ανάρτηση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 - 16.2

 

 

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των Αιτήσεων Στήριξης που υποβλήθηκαν στην ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας», Δράση 1, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)

 

Πατήστε εδώ .