Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 01:29

Προμήθεια Λεωφορείου Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη του έργου για την προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 110.000 ευρώ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για ένα όχημα, το οποίο θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο, για τη μεταφορά ΑμεΑ, ώστε να δέχεται δύο αναπηρικά αμαξίδια, θα έχει συνολική χωρητικότητα 14 θέσεων και επιπλέον θέσεις για τον οδηγό και έναν συνοδηγό και θα διαθέτει υδραυλικό σύστημα ανύψωσης αμαξιδίου. Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του σωματείου «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Κοζάνης», το οποίο λειτουργεί Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, δυναμικότητας 25 ατόμων, ενώ άμεσα θα λειτουργήσει και Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση, δυναμικότητας 35 ατόμων και το όχημα θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των ωφελουμένων ατόμων.

Η προμήθεια του λεωφορείου θα γίνει με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Δράσεις που χρηματοδοτούνται, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις αντίστοιχες ενότητες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.