Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021 23:35

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω κατάλογου για την επιλογή ανάδοχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στην Περιφέρεια Δυτι

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω κατάλογου για την επιλογή ανάδοχου υλοποίησης της δράσης: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας».

 

Αρχείο Πρόσκλησης 

 

Παραρτήματα