Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 02:38

Έγινε ανάρτηση της 3ης τροποποίησης της πρόσκλησης 69«Έργα λειτουργικής αναβάθμισης και οδικής ασφάλειας του ενδοπεριφερειακού οδικού δικτύου και διασύνδεσης με τους κάθετους άξονες και την Εγνατία οδό» εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Καστοριάς»

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση τής ημερομηνίας λήξης υποβολών προτάσεων. Η νέα ημερομηνία είναι η 31/12/2021.

Το κείμενο τής 3ης τροποποίησης θα βρείτε εδώ.