Παρασκευή, 13 Αυγούστου 2021 02:44

13/8/2021 Έγινε ανάρτηση της 5ης τροποποίησης της πρόσκλησης 81 «Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης ανάκτηση του οικιστικού ιστού προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου

Η τροποποίηση αφορά στην παράταση τής ημερομηνίας λήξης υποβολών προτάσεων. Η νέα ημερομηνία είναι η 30/11/2021.

Το κείμενο τής 5ης τροποποίησης θα βρείτε εδώ.